Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Η απεργία των εκπαιδευτικών

Οι καθηγητές μετά από 28,034 συνελεύσεις αποφάσισαν το καλύτερο
,ΑΠΕΡΓΙΑ, και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γι αυτή την απόφαση, σχεδόν 20 χρόνια την περίμενα.

Και επιτέλους ήρθε . Είμαι επίσης πολύ συγκινημένος και το σώμα μου  ριγεί , έχοντας ταχυκαρδία από συναίσθημα.

Μετά από αυτή την κορύφωση τη συναισθηματική, ήρθα γεμάτος χαρά και ελπίδα να μοιραστώ το μεγάλο γεγονός , με τους υπόλοιπους συναδέλφους του σχολείου μου και τότε μου έπεσε... η κορύφωση.

Με κοιτούσαν ως να έφερα μίαν είδησιν σχεδόν ενοχλητικήν, η οποία τους δημιουργούσε δίλημμα ανυπόφορον, μη διαχειρίσιμον ,εξοντωτικόν και ψυχοφθόρον.

Ούτως περιήλθον εις περισσυλογήν, λουφάζοντας ανεκλάλητος εις τον εαυτόν μου.

Αι δικαιλογίαι ήτο  πολλαί  και ηκούσθησαν πλείστες απόψεις  . Η συχνοτέρα ήτο  ότι  ησθάνοντο ως ενδοπαλαμικοί πεοταλαντωτές, διότι αι οικονομικαί των δυσχέρειαι εκορυφώθησαν ,καθώς επήλθε ανομβρία εις τας τσέπας των και δια τούτου εξέφραζον αέναα παράπονα.

Τουτέστιν,  μη έχοντες πεντάρα τσακιστήν εις το πιστωτικόν ίδρυμα , η απεργία καθίσταται ανυπόφορος και δυσβάσταχτος , όταν οι ανωτέρω αναφερόμενοι βάλλονται  υπό  θανατηφόρου λιτότητος!

Το λοιπόν, τον έχουμε ερροφήσει , και ου δυνάμεθα προς πράξιν απεργιακήν , και μόνον ελαφρός αναστεναγμός εκφεύγει  των χειλέων μας.

Βασικοτέρα των αιτιών ότι  δεν κινούμεθα εις δρόμον αγωνιστικόν , εστί η παντελής απουσία επμπιστοσύνης προς  το παρόν συνδικαλιστικόν όργανον ,όπως και δεν απεφασίσθη  το ιδεολογικόν περιεχόμενον του αιτήματος και  ως εκ τούτου τι αληθώς σχολείον βουλόμεθα;

Τουτέστιν η απεργίαν ,έχω την αίσθησιν ,βαίνει εις αποτυχίαν !
Ο μπρακατσούλας
brakatsoulas.blogspot.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου