Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Όταν τα σχολεία κλείσουν, τότε θα έρθει η γνώση

Η καραμέλα για την Παιδεία: Ο λαός κάνει λάθος επιλογές επειδή δεν έχει αποκτήσει καλή παιδεία από τα σχολεία ( Μπούρδες).